Takim me pensioniste, mesues, mjeke dhe te rinj Nj.Adm. Velabisht, banore te fshatrave Starove, Veterik, Remanice etj.

 • Këshillim
 • 02/04/2023
 • 12:00
 • Njesia Administrative Velabisht
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Velabisht
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Velabisht, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)