Mirembajtje e infrastruktures publike

 • Inspektim/kontroll
 • 31/03/2023
 • 16.00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka