Mbremje poetike me pjesemarrjen e poeteve nga shtete te ndryshme te Ballkanit

 • Tjetër
 • aktivitet artistik
 • 30/03/2023
 • 18:00
 • Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni nr. 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)