Inspektim i investimeve ne zone dhe takim me banore te Nj.Adm. Roshnik Fshati Karkanjoz, Rabjak, Takim me drejtues te shkollave te zones etj.

 • Inspektim/kontroll
 • 30/03/2023
 • 11:00
 • Roshnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Roshnik
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)