Hapja e procesit te zhvillimit te testimit me shkrim per kandidatet qe kane aplikuar per pranim ne Kolegjin Profesional te Formimit Policor, ne Akademine e Sigurise.

 • Tjetër
 • Testim me shkrim per kandidatet qe kane aplikuar per pranim ne Kolegjin Profesional te Formimit Policor, ne Akademine e Sigurise.
 • 05/04/2023
 • 07/00 - 14/00
 • Ne mjediset e Salles se Koncerteve te Pallatit te Kongreseve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Trajnere te certifikuar - punonjes policie
 • Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit
 • Punonjes Policie te cilet do te jene te ndare ne grupe per mbarevajtjen e procesit te testimit me shkrim per kandidatet qe do te aplikojne per pranim ne Akademine e Sigurise, kandidat qe do te aplikojne ne testimin me shkrim.
 • Jo
 • Jo
 • Sokol Bizhga, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
 • Muhamet Rrumbullaku, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit