Ngritja e Task forces lokale te turizmit dhe ndarja e detyrave ne baze te Urdherit te Kryeministrit nr 20 dt 01.03.2023 ‘Per ngritjen e Task forces nderinstitucionale te sezonit turistik veror 2023″

 • Tryezë diskutimi
 • 30/03/2023
 • 11:00
 • Prefektura e Qarkut Durres, Sheshi Liria
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • 1
 • Emiljan Jani | Skender Hita | Emirjana Sako | Roni Shqiopa | Indrit Cerloj
 • Prefekti i Qarkut Durrews | Dr i DVP Durres | Kr.Bashkia Durres | Drejtor AKU Durres | Drejtor ISHSH Durres
 • Prefekti Qarkut Durres, Kr Bashkise Durres, Drejtori AKU Dr, Drejtori ISHSH Dr, Dr NJVKSH Dr, MZSH Dr, Dr Rajonale e Tatimeve, Dr Pol.Vend.Dr, Dr Vendor i Kufirit dhe emigracionit, Dr AKB, Kapiteneria Dr, ARM ,.
 • Jo
 • Jo
 • Stela Zeqja , Pergjegjes i sektorit juridik
 • Sekretari Pergjithshem ,(vend vakant)