Finale volejboll për vajza dhe djem për shkollat 9-vjeçare të qarkut të Beratit në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla”

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv me të rinjtë
 • 01/04/2023
 • 11:00 - 13:00
 • Palestra Syzezë në Dimal
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Dimal
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi
 • Kryeminister | Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Kryetari i Bashkisë Dimal, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të basketbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti