Diskutim me banore dhe biznese per zhvillimin e lagjeve historike, si dy nga zonat me potenciale te medha kulturore dhe historike te turizmit por edhe mundesise se zhvillimit te subjekteve te sherbimit ne to.

 • Tryezë diskutimi
 • 28/03/2023
 • 10:00
 • Salla e Keshillit Bashkiak
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetari i Bashkise Pogradec
 • Zv/kryetari Paskalino Ziko, banore dhe biznese te zonave
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli