Vizite ne Ferma Agrare dhe Biznese te Fushes se Bimeve Medicinale

 • Tjetër
 • Vizite
 • 28/03/2023
 • 13:00
 • Zona e Fshatit Dushnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)