Takim me pensioniste te Rajonit nr. 2, per tu njohur me kerekesate tyre, hallet dhe problemet qe ata kane, etj.

 • Këshillim
 • 27/03/2023
 • 09:00
 • Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 2, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)