Inspektim i punimeve ne qender te qytetit per te pare ecurine e tyre dhe vizita ne bizneset perreth per te biseduar rreth problemeve te tyre etj.

 • Inspektim/kontroll
 • 27/03/2023
 • 11:00
 • Ne qender te qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)