Inspektim dhe takim me banore qe preken nga investimet e Bashkise Berat ne Shkollen e Dushnikut dhe zonen perreth. Takim me stafin e shkolles Dushnik, vizita ne familje te Fshatit Dushnik, etj.

 • Inspektim/kontroll
 • 28/03/2023
 • 11:00
 • Fshati Dushnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)