Diskutim me banorë të fshatit Levan dhe Allkomemaj mbi problematikat e dy fshatrave.

 • Tryezë diskutimi
 • 26/03/2023
 • 14:00
 • Fshati Allkomemaj
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Krahës
 • Z. Gjolek Guci
 • Kryetar bashkie
 • Drejtor i Shërbimeve Publike Z. Feta Hoxha, Administrator i njësisë administrative Krahës Z. Laurent Halili
 • Jo
 • Jo
 • Ermir Mema, përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë
 • Ermir Mema, përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë