Aktivitet i organizuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres per Analizen vjetore te vitit 2022

 • Tryezë diskutimi
 • 27/03/2023
 • 12:00
 • Durres, Palce Hotel, Plazh
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Kryetarja e ftuar
 • Kryetarja e ftuar
 • Kryetarja e bashkise eshte e ftuar
 • Po
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka