Kryetari i bashkise do te vizitoje teqene e Turanit.

 • Tjetër
 • Vizite
 • 25/03/2023
 • 11:30
 • Turan, Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Drenove
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Kryetari, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji