Thirret Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve te KRWM

 • Tjetër
 • Mbledhje e Asamblese se Aksionereve KRWM
 • 31/03/2023
 • 11:00
 • Salla e takimeve te KRWM Sh.a
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Maliq
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Asambleja e Aksionereve te KRWM
 • Jo
 • Jo
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji