Takim pune me gjyqtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat, mbi aplikimin dhe zbatimin e denimeve alternative

 • Tryezë diskutimi
 • 27/03/2023
 • 10:00
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Dashnor Durro
 • Drejtor i Sherbimit te Proves Berat
 • Gjyqtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani, Drejtor
 • Ervin Hoxha, Drejtor i Pergjithshem