Takim me Nen/Kryetarin e Bashkise Berat me fermere te Njesive Administrative Sinje dhe Velabisht per Programet e Financimit IPARD.

 • Tryezë diskutimi
 • 27/03/2023
 • 10:00
 • Njesia Administrative Sinje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Sinje
 • z. Arjan Shkembi | znj. Etleva Dhima
 • Nen/Kryetari i Bashkise | Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve
 • Nen/Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)