Nënshkrimi i “Deklaratës të Përbashkët” nga Ministri i Drejtësisë, z. Ulsi Manja dhe Ministri i Drejtësisë së Austrisë, znj. Alma Zadić në prezencë të Presidentit të Shqipërisë, Sh.T.Z. Bajram Begaj dhe Presidentit të Austrisë në Presidencë;

 • Tjetër
 • Nënshkrimi i “Deklaratës të Përbashkët” nga Ministri i Drejtësisë, z. Ulsi Manja dhe Ministri i Drejtësisë së Austrisë, znj. Alma Zadić në prezencë të Presidentit të Shqipërisë, Sh.T.Z. Bajram Begaj dhe Presidentit të Austrisë në Presidencë;
 • 27/03/2023
 • 11:45
 • Institucioni i Presidencës
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Sh.T.Z. Bajram Begaj, Presidenti i Austrisë, Sh.T. Z. Alexander Van der Bellen , Z. Ulsi Manja, Znj. Alma Zadić
 • Presidenti i Shqipërisë, Presidenti i Austrisë, Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ministri i Drejtësisë i Austrisë
 • Presidenti i Shqipërisë, Sh.T.Z. Bajram Begaj, Presidenti i Austrisë, Sh.T. Z. Alexander Van der Bellen, Ministri i Drejtësisë, z. Ulsi Manja, Ministri i Drejtësisë, znj. Alma Zadić
 • Po
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu