Ne bashkepunim me OJF “Care for Albania” do te ndahen pako ushqimore per pensionistet e vetmuar.

 • Tjetër
 • ---
 • 25/03/2023
 • 15:30
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Perfaqesues nga "Care for Albania", perfaqesues nga bashkia.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji