Diskutim me teme: Per krijimin e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne Qarkun e Gjirokastres dhe rolin e programit inpact week /program jofitimprures qe pajis gjeneratën e ardhshme për punësim, për t’u bërë liderë frymëzues – agrondërmarrës të suksesshëm, sipërmarrës dhe ndryshues të lojës, pavarësisht nga fusha e tyre apo niveli i ekspertizës.

 • Tjetër
 • diskutim
 • 24/03/2023
 • 10:00
 • Bashkia Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi | Jorida Muho
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster | N/Kryetare
 • Kryetari i Bashkise Gjirokaster,N/Krzetar i Bashkise Gjirokaster,perfaqesues nga programi Impact Week
 • Po
 • Jo
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem