Bisede e Hapur per klasterin dixhital per audioviziven

 • Tjetër
 • Bisede e Hapur per klasterin dixhital per audioviziven
 • 24/03/2023
 • 14:00
 • Salla e Parkut te Artit, Ministria e Kultures
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Elva Margariti | Simonetta Dellomonaco | perfaqesues te Universitetit te Arteve
 • Minister i Kultures | Keshilltare e Jashtme e Kryeministrit per Kulturen | perfaqesues te Universitetit te Arteve
 • Media dhe te ftuarit
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem