Kryetari i bashkise do te beje takim me banore dhe fermere te fshatit Biranj

 • Tjetër
 • Takim
 • 22/03/2023
 • 14:00
 • Fshati Biranj
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Bulgarec
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Administratori i njesise administrative Bulagrec, banore, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji