Takim me perfaqesues te UNICEF ne Bashkine Diber

 • Tjetër
 • Takim me perfaqesues te Unicef
 • 24/03/2023
 • 09:00
 • Bashkia Diber
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari,Zevendeskryetaret,Drejtori i kabinetit
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes Burimeve Njerezore
 • Sekretari i Pergjithshem