Mbledhja e “Task-Forcës Vendore Kundër Kultivimit dhe Trafikimit te Kanabisit”,
çështjet që do të trajtohen ne mbledhje janë:
lnformacion mbi veprimtarinë e Task- Forcës për vitin 2022.
Hartimi dhe miratimi i Planeve të Veprimit për vitin 2023. nga strukturat përkatëse.
Përcaktimi i detyrave sipas fushës së përgjegjësisë për çdo strukturë.

 • Tryezë diskutimi
 • 23/03/2023
 • 10.00
 • Ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Fier
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Lefter Shehaj ,Prefekti i Qarkut Fier,Kryetarët e Bashkive qarku Fier, Drejtori i Policisë Vendore Fier, etj
 • Prefekti i Qarkut Fier, Kryetarët re Bashkive ,Qarku Fier, Përfqasues të Organit të Prokurorisë, Policisë Vendore,SHISH Fier,,ADZM,AREB Lushnjë,AKU Fier,OSSH Fier,Përfaqsues të ZVA Fier, Drejtorisë Rajonale Tatimore etj,
 • Prefekti i Qarkut Fier, Kryetarët re Bashkive ,Qarku Fier, Përfqasues të Organit të Prokurorisë, Policisë Vendore,SHISH Fier,,ADZM,AREB Lushnjë,AKU Fier,OSSH Fier,Përfaqsues të ZVA Fier, Drejtorisë Rajonale Tatimore etj,
 • Jo
 • Jo
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier