Kryetari i bashkise do te beje inspetime ne fshatin Pulahe.

 • Inspektim/kontroll
 • 21/03/2023
 • 12:30
 • Pulahe
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Mollaj
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Administratori i njesise administrative Mollaj, pjesemarres te tjere
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji