Venia ne funksion e nje klase burimore per femijet me nevoja te vecanta

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/03/2023
 • 11:00
 • Shkolla 9-vjecare "Ilia Qiqi",Njesia Aministrative Burrel
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem