Aksioni i ndermarre nga IMT-ja per hapjen e rruges “Shyqo Refati” ne njesine administrative Strum

 • Tjetër
 • Aksion per lirim hapesire
 • 24/03/2023
 • 09:00
 • Njesia administrative Strum
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Strum
 • Fatjon Agaci
 • Drejtor i IMT-se dhe policise Bashkiake
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe punonjesit e terrenit
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec