Qëllimi i aktivitetit ka të bëjë me vlerësimin e marrëdhënieve Polici-Media dhe rolin e tyre në transmetimin e lajmeve gjatë procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore te dates 14 Maj 2023.

 • Tryezë diskutimi
 • 24/0/2023
 • 10.00
 • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njesia Administrative Nr. 2
 • Ekspertë nga OSBE | Zëdhënësi i Ministrise së Brendshme
 • Ekspertë nga OSBE me Seli në Tiranë | Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme
 • Ndihmës Specialiste, Zëdhënës, Komunikimit me Median dhe Publikun në Drejtoritë Vendore të Policisë dhe DPPSH.
 • Jo
 • Jo
 • Sokol Bizhga, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
 • Muhamet Rrumbullaku, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit