Takime Sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese me Komunitetin për Parandalimin e Kultivimit të Bimëve Narkotike në 12 Qarqet e Vendit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/03/2023 04/04/2023
 • E pa caktuar, do të caktohet sipas qarqeve
 • 12 Qarqet e Vendit : DVP Tirane 20 Mars; DVP Durrës 21 Mars; DVP Elbasan 22 mars; DVP Shkodër 23 Mars; DVP Kukës 24 Mars; DVP Lezhë 27 Mars; DVP Dibër 28 Mars; DVP Korçë 29 Mars; DVP Fier 30 mars; DVP Berat 31 Mars; DVP Gjirokastër 03 Prill dhe DVP Vlorë 04 Prill 2023.
 • Shqipëri
 • Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, Korçë, Fier, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë.
 • Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, Korçë, Fier, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë.
 • Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, Korçë, Fier, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë.
 • Muhamet Rrumbullaku | Sokol Bizhga | Prefektët / Kryetar Bashkie
 • Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit | Zëvendësdrejtor i Përgjigjshëm i PSH | Qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, Korçë, Fier, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë.
 • Drejtuesit e Lartë të Policisë së Shtetit, Prefektët e Qarqeve, Kryetarët e Bashkive, Kryepleqtë e Fshatrave, Kryetarët e Njësive Administrative, OJF, Grupe Interesi, Arsimi, Media
 • Po
 • Po
 • Ferdinand Mara, Drejtor i Rendit Publik ne DPPSH
 • Sokol Bizhga, zv Drejtor i Pergjithshem i Policise se Shtetit