Nenshkrimi i kontrates per projektinne permiresimin e sherbimeve per Menaxhimin e integruar te Mbetjeve.

 • Tjetër
 • Nenshkrimi Kontrate
 • 22/03/2023
 • 11:00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise. Ambasadori i Ambasades Japoneze
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme