Aktivitet qe nxit leximin. Organizohet nga Ministria e Kultures me rastin e Dites Boterore te Poezise

 • Tjetër
 • Vendosja e nje biblioteke te levizshme
 • 21/03/2023
 • 11:00
 • Perpara Shkolles 11 Janari
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Elva Margariti | Nxenes
 • Minister i Kultures | Nxenes
 • Qytetar, nxenes, shkrimtar
 • Po
 • Po
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem