Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023 me pjesmarrjen e AKPA dhe Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 28/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Pallati i Sportit, Vlore
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlore
 • Vlore
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Saniela Xhaferi, Drejtor DRAKPA, Vlorë, Jorida Mucaj, përgjegjës ZVAKPA, Vlorë, Ertil Jonuzi, përgjegjës ZVAKPA, Delvinë, Gentian Boci, Drejtor, Shkolla Industriale "Pavarësia", Vlorë, Selman Feraj, përgjegjës i njësisë së zhvillimit, Gjenovefa Xhakaj, Drejtor, Shkolla e mesme profesionale "Tregtare", Vlorë, Zinete Bejtaj, përgjegjës i njësisë së zhvillimit, Fatos Rukaj, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Vlorë Blerta Arapaj, koordinator i njësisë së zhvillimit, Fatos Rukaj, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Vlorë, Blerta Arapaj, koordinator i njësisë së zhvillimit
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm