Mbledhja e rradhes se Taskforces vendore antikanabis

 • Tjetër
 • Masa parandaluese
 • 21/03/2023
 • 13:00
 • Prefektura e Qarkut Durres, Sheshi Liria
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • 1
 • Z.Muhamet Rrumbullaku | Z.Emiljan Jani | Z.Skender Hita
 • Dr.i Pergj i Polcise se Shtetit | Prefekt i Qarkut Durres | Dr.i Drejtorise Vendore te Policise se Qarkut Durres
 • Drejtori i Pergjithshem i Policise, Prefekti i Qarkut Durres, Drejtori i Policise Vendore Durres, Drejtori i Kufirit dhe Migracionit, Drejtuesi i Seksionit te Policise Ushtarake Durres, Drejtuesi i Prokurorise Dr, dhe Kruje, Drejtori Doganes Durres, Perfaqesues te Agjencise Rajonale te Ekstensionit Bujqesor, AKU Durres, Bashkite Durres, Kruje, Shijak, NJVKSH Durres dhe Kruje, DRAP Durres, OSHE Durres, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres,.
 • Po
 • Jo
 • Stela Zeqja , Pergjegjes i sektorit juridik
 • Sekretari Pergjithshem