Kryetari i Bashkise Korce do te inspektoje punimet qe jane bere ne fshatin Mborje.

 • Inspektim/kontroll
 • 20/03/2023
 • 10:30
 • Mborje
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Drenove
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Administratori i Njesise Administrative Drenove, kryeplaku i fshatit Mborje, banore
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji