Ne zbatim te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 248, date 29.03.2017 ”Per miratimin e planit te veprimit kunder kultivimit dhe trafikimit te kanabisit” prefekti i qarkut tirane do te zhvilloje takimin e pare sensibilizues me administratore dhe kryepleq.
Pjesmarres:30-40 persona.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/03/2023
 • 11:00
 • Aktiviteti do te zhvillohet prane ambienteve te hotel Kontinental, Vore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Vore
 • Vore
 • Afrim Qendro
 • Prefekt
 • Prefekti Qarkut, kryetari Bashkise Vore, Drejtor i Policise Vendore, Administratoret e Njesive Administrative te Bashkise Vore si dhe kryepleqt e fshatrave, perfaqesues nga OSHE dhe UK, perfaqesues nga komisariati i Policise Vore.
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem