Diskutim mbi ecurin e biznesit fason në Bashkinë Mallakastër

 • Tjetër
 • Takim
 • 25/03/2023
 • 10.00
 • Ballsh
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Ballsh
 • Z. Qerim Ismailaj | Z. Taulat Balla
 • Kryetar | Deputet të Kuvendit
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, Administratori privat
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar