Kopshte, Çerdhe, Rrugë

 • Inspektim/kontroll
 • 23/03/2023
 • 10.00
 • Ballsh, Njesia Administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Ballsh
 • Z. Qerim Ismailaj
 • Kryetar
 • Deputet të Kuvendit, përfaqësues të Bashkisë Mallakastër.
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar