SHKËMBIMIN EKSPERIENCASH NDËRMJET BASHKIVE TË
ANGAZHUARA PËR ZBATIMIN E KARTËS EVROPIANE PËR
BARAZI MES GRAVE DHE BURRAVE NË JETËN VENDORE.

 • Tryezë diskutimi
 • 18/03/2023
 • 09:30
 • Ohër, Maqedoni e Veriut
 • Shtet tjetër
 • Maqedoni
 • E.Bulku | Ariola Korreshi
 • drejtuese | Drejtore
 • Ariola Korreshi,Belisa Haxhiu
 • Po
 • Jo
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem