Ne kudader te Pranveres Frankofone organziohet ne Pogradec nje aktvitet informues dhe kulturor mbi kulturen dhe gjuhen frenge e shqiptare bashkeshoqeruar edhe me nje ekspozite fotografike.

 • Tryezë diskutimi
 • 18/03/2023
 • 12:00
 • Salla e Keshillit Bashkiak
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Entela Gusho
 • Zv/kryetare e bashkise
 • Perfaqesues te Aleanca Franceze Korce, perfaqesues Alenaca Franceza Pogradec, perfaqesues nga Bashkia Pogradec dhe nxenes shkollash
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli