Konferenca e Ujit ne Berat, eshte organizuar nga Agjencia e Menaxhimit te Ujrave ne koordinim me Ambasaden Suedeze

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/04/2023
 • 09:30
 • Pedonalja e Qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtori i SHAUK BERAT, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)