Organizimi i nje koncerti muzikor nga Banda Muzikore NOMAD, organizuar nga Bashkia Berat ne bashkepunim me Ambasaden Zvicerane

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 25/03/2023
 • 18:30
 • Pedonalja e Qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)