Mbledhje e rradhes e keshillit bashkiak

 • Tjetër
 • Mbledhje
 • 16/03/2023
 • 17.00
 • Bashkia e Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • kryetari bashkise dhe anetaret e KB
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem