City Talks (Takim me urbanistë e arkitektë mbi diskutimin për ndërtimet dhe hapësirat
publike, se si ato ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve).

 • Tryezë diskutimi
 • 16/03/2023
 • 09.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem