Shpallja e Lumit Vjosa Park Kombetar

 • Tjetër
 • Shpallja e Lumit Vjosa Park Kombetar
 • 15/03/2023
 • 10:00
 • Kalaja e Tepelenes
 • Shqipëri
 • Tepelene
 • Tepelene
 • Tepelene
 • Elva Margariti eshte e ftuar
 • Minister i Kultures
 • Te ftuarit
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem