Inspektim ne stabilimentin qe kujdeset per rritjen dhe shtimin e koranit ne liqenin e Pogradecit

 • Inspektim/kontroll
 • 17/03/2023
 • 13.30
 • Lin, Pograec
 • Shqipëri
 • Korce
 • Pogradec
 • Lin
 • Frida Krifca
 • Minister
 • Ministrja, Perfaqesues te MBZHR
 • Jo
 • Jo
 • Viola Dona - Keshilltar
 • Aida Shehi - Drejtore