Dhoma e Industrise se Tregetise , gjate muajit mars 2023, do te organizojne panairin Work &Study 2023 me pjesmarrjen e AKPA dhe Institucionet e varesise sipas cdo rajoni, Drejtorite Rajonale te Punësimit, Qëndrat Publike të Formimit Profesional dhe Shkollat e Mesme te Arsimit Profesional, ashtu si dhe vitin e kaluar do te jene pjese e ketij aktiviteti.

 • Tjetër
 • Panair Work&Study 2023
 • 21/03/2023
 • 11.00-15.00
 • Pallati Kultures, Librazhd
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Librazhd
 • Ornela Gace
 • Organizatore e Panairit
 • Ornela Gace Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Brikena Nallbani Drejtore Drejtorie AKPA, Gertiola Cepani Pergjegjese sektori AKPA, Refiko Lushajni, Drejtor Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu" Elbasan, Behexhet Kafexhiu, përgjegjës i Njësisë së Zhvillimit, Rudina Mita, Drejtor Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan, Enkelejda Bedhija, përgjegjës i Njësisë së Zhvillimit, Erina Disho, Drejor Shkolla e mesme profesionale "Mihal Shahini" Cërrik, Krenar Xhemali, Drejtor Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Elbasan, DRAKPA Elbasan - Drejtor Marsida Hyseni, Pergjegjes ZV AKPA Elbasan - Koco Kapurani, Pergjegjes ZV AKPA Librazhd Veri Bicaku, Pergjegjes ZV AKPA Peqin - Elvis Karaj, Pergjegjes ZV AKPA Gramsh - Mario Bici
 • Po
 • Po
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm