Mbledhje jashte radhe e Keshillit Bashkiak

 • Tjetër
 • Miratimi i projekt-vendimeve ne Keshill
 • 15/03/2023
 • 12:30
 • Godina e Bashkise Roskovec
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec
 • Z.Kadri Hyska
 • Kryetar i Keshillit Bashkiak
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe anetaret e keshillit
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec