Inspektim i Punimeve ne gjimnazin “28 Nentori”

 • Inspektim/kontroll
 • 17/03/2023
 • 12:00
 • Gjinmanzi "28 nentori"Burrel
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem