Inspektim ujësjellsi Krastë

 • Inspektim/kontroll
 • 17/03/2023
 • 10:00
 • Krastë,Martanesh
 • Shqipëri
 • Dibër
 • Bulqizë
 • Bulqizë
 • Kryetari
 • Kryetar Bashkie
 • Punonjës të Ujësjellës Kanalizime
 • Jo
 • Po
 • Halil Jakimi
 • Leonard Daçi Sekretar i Përgjithshëm